Tакси за приемане и обработване на отпадъци от корабоплавателна дейност в българските пристанища

31 Януари 2024

Съгласно Заповед № РД-09-08/31.01.2024 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ считано от 01.02.2024 г. се прилага „Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Във връзка с разширяване обхвата на индиректната система за изпълнение на морско-техническата услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ в пристанища по чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) - Варна и Бургас, действащите оператори са следните:

 

  1. За пристанищните терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс - Варна, Балчик, „Одесос ПБМ - Варна“, „Терминал за базови масла“ и „ПЧМВ - Варна“, пристанищен оператор за нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води (Анекс І и ІV от МАРПОЛ 73/78) е „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД.

 

  1. За пристанищен терминал „ТЕЦ Езерово“, пристанищен оператор за нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води (Анекс І и ІV от МАРПОЛ 73/78) е „ПОЛИХИМ-СС“ ЕООД.

 

  1. За пристанищните терминали: Варна-изток, Варна-запад, Петрол, Леспорт, Фериботен комплекс - Варна, Балчик, „Одесос ПБМ - Варна“, „Терминал за базови масла“, „ПЧМВ - Варна“ и „ТЕЦ Езерово“, пристанищен оператор за твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) е „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД.

 

  1. За пристанищните терминали: Бургас-изток-1, Бургас-изток-2, Бургас-запад, Росенец, Несебър, „Порт България Уест“, „Кораборемонтен завод Порт - Бургас“, „Бургаски корабостроителници южен кей - Л“ и „Трансстрой - Бургас“, пристанищен оператор за нефтосъдържащи отпадъци и битово-отпадни води (Анекс І и ІV от МАРПОЛ 73/78) е „ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ“ АД.

 

  1. За пристанищните терминали: Бургас-изток-1, Бургас-изток-2, Бургас-запад, Росенец, Несебър, „Порт България Уест“, „Кораборемонтен завод Порт - Бургас“, „Бургаски корабостроителници южен кей - Л“ и „Трансстрой - Бургас“ “, пристанищен оператор за твърди отпадъци (Анекс V от МАРПОЛ 73/78) е „ОКЕАН ШИПИНГ“ ООД.

 

„Тарифа за пристанищните такси за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, събирани от ДП „Пристанищна инфраструктура“, е публикувана на официалната интернет страница на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на ел. адрес: http://www.bgports.bg/bg/page/40.

Плановете за приемане и обработка отпадъци са публикувани на официалната интернет страница на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на ел.адрес: http://www.bgports.bg/bg/page/46.