Пристанищните такси, събирани от ДП "Пристанищна инфраструктура"

31 Януари 2024

І. Съгласно Заповед № РД-09-09/31.01.2024 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ считано от 01.02.2024 г. се прилага „Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Пристанище Варна.

ІІ. Съгласно Заповед № РД-09-10/31.01.2024 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ считано от 01.02.2024 г. се прилага „Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в пристанище по смисъла на чл.106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Пристанище Бургас“.

ІІІ. Съгласно Заповед № РД-09-11/31.01.2024 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ считано от 01.02.2024 г. се прилага „Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в речните пристанищни терминали за обществен транспорт – държавна собственост“.

Всички горе изброени Тарифи са публикувани на официалната интернет страница на ДП „Пристанищна инфраструктура“ на ел.адрес: http://www.bgports.bg/bg/page/40.