Порталът за вътрешна навигация EuRIS представя подобрената си версия

08 Ноември 2023

Година след стартирането на портала за вътрешна навигация в Европа EuRIS (www.eurisportal.eu) вече се предлага обновена версия, предоставяща подобрения за хилядите потребители, разчитащи на данни от почти цялата вътрешноводна корабоплавателна европейска мрежа, достъпни на едно място.

Платформата е въведена през септември 2022 г. от 13 европейски администрации, отговарящи за водните пътища. Тя обхваща основната взаимосвързана мрежа от вътрешни водни пътища в Европа. EuRIS предоставя достъп до статична и динамична информация и по този начин дава актуални данни за обстановката на водните пътища. Капитаните и другите потребители могат да получават информация в реално време и да придобиват представа за действителната обстановка по техния маршрут на плаване, времето за изчакване, инцидентите или промените, които влияят на пътуването. Информацията може да се споделя с други лица, например ЕТА, като поверителността е гарантирана.

С направените подобрения собствениците на плавателни съдове вече ще разполагат с повече гъвкавост и възможности за улесняване на процеса на заявяване на кораби. Порталът предлага по-добра визуализация на данните и повече възможности за търсене и филтриране на услугите. Улеснено е търсенето по имена на обекти (мостове, шлюзове, кейове, терминали), достъпни на националния им език. Подобрена е обработката и визуализацията на известията до корабоводителите. Географските карти показват съответната информация в много по-голям обхват (състояние на трафика, хидрометеорологична информация). Подобрено е представянето на статичната и действителна информация за състоянието на мостовете. Актуализирани са работните времена на инфраструктурните обекти. По-добро е описанието (инструкциите) на изчисленото пътуване от модула за планиране на пътуване. Направена е оптимизация на данните, тяхната визуализация и обработката на съобщенията, както и общи подобрения на изпълнението/сигурността и поправки на грешки.

За насърчаване на използването на предлаганите EuRIS услуги не само в уеб интерфейса на EuRIS, но и в много други приложения с използване на API услуги, е предоставен нов раздел за документация на интерфейса с примери за програмни кодове. Това е достъпно на https://developers.eurisportal.eu и ще се поддържа актуално. Извършени са и няколко подобрения на съдържанието и обхвата на API. Действителните позиции на корабите могат лесно да бъдат извлечени от корабособствениците.

Основният напредък е дигиталното предоставяне на мрежа от 27 000 км вътрешни водни пътища и свързания с нея RIS Index. Всички предоставени API на EuRIS се използват безплатно и са със свободен достъп, с изключение на данните, защитени от GDPR. Потребителите могат да се абонират за известяване при актуализацията им.

В следващите версии се предвижда пълна промяна на дизайна на услугите за планиране на маршрут и пътуване и на тяхната приложимост, като качеството на данните ще се усъвършенства непрекъснато. Ще бъде добавена функция за изтегляне на IENC карти.

Партньорите на EuRIS продължават да развиват платформата в зависимост от нуждите и изискванията на потребителите, които могат да подават сигнали и предложения за по-нататъшното развитие на EuRIS чрез формуляра за контакт на уебсайта EuRIS - Контакти (eurisportal.eu). Всички отзиви се оценяват и ще бъдат разгледани.

Порталът EuRIS е разработен в рамките на проект RIS COMEX, по който Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е бенефициент.