ДППИ и ТУ – Варна със съвместна пилотна разработка за повишаване безопасността на корабоплаването

27 Януари 2023

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и Технически университет – Варна създадоха съвместна пилотна разработка за повишаване безопасността на корабоплаването. Harbour safety е разработка на софтуерен инструмент за количествена оценка на риска при маневриране на различни типове кораби и подобряване на условията за плаване и пропускливостта на пристанищата. Разработката беше представена по време на Второто пленарно заседание по проект ILIAD, което се проведе в гр. Рим, Италия в периода 24 – 26 януари 2023 г.  

Задачата на ДППИ и на другия български партньор по проекта – Техническия университет във Варна, е да разработят цифров двойник на Варненския залив и на плавателните канали, свързващи го с Варненското езеро. По този начин компютърните модели на процесите в залива ще подпомогнат навигацията на корабите при неблагоприятни метеорологични условия и ще подобрят сигурността им.

ДППИ, съвместно с още 55 партньора от 18 държави от цял свят, участва в разработването на  цифров двойник на Световния океан като част от инициативата на ЕС за изграждане на дигитален супермодел на Земята до 2050 година. Съвместната дейност се осъществява в рамките на проект Integrated DigitaL Framework for Comprehensive MarItime DATA anD Information Services (ILIAD) – Интегрирана цифрова рамка за широкообхватни морски данни и информационни услуги. Целта на проекта е да бъдат разработени виртуални модели за отразяване на промените и процесите, настъпващи в океана, и да се създаде оперативно съвместим, работещ в реална среда от данни рентабилен цифров близнак на океана (DTO). Координатор на проекта е Netcompany-Intrasoft, Белгия.