Европейската асоциация на морските пристанища: Транспорта и пристанищата трябва да останат сред приоритетите на ЕС и в следващите 5 години

31 Март 2014

Днес и утре в белгийската столица ще се проведат редовните заседания на Комитета по управление на пристанищата и на Изпълнителния комитет на Европейската организация на морските пристанища. В работата им взема участие генералният директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов.

Членовете на ИК на ЕСПО ще обсъдят текста на съвместен меморандум, с който най-влиятелната европейска морска организация ще се обърне към бъдещите евродепутати и комисари за тяхната позиция относно ролята на транспорта и морските пристанища в бъдещите приоритети на ЕС.

Във фокуса на вниманието ще бъдат последните изменения в бъдещия общ европейски регламент за дейността на пристанищата. Предстои да бъде обсъдена позицията на ЕСПО относно разширяване на възможностите за инвестиране на публични средства в пристанищна инфпраструктура.

Изпълнителният комитет на ЕСПО формира официалната позиция на организацията по актуалните теми за развитието на европейски пристанища, която ще бъде представена за обсъждане в рамките на предстоящата Международна конференция в края на май в Гьотеборг.

       Европейската организация на морските пристанища - European Sea Ports Organisation (ESPO) представлява интересите на пристанищните власти на всички страни-членки на ЕС пред Европейската комисия и Парламента на Европа. Тя обединява усилията на заинтересованите страни за влияние при формирането на политиките на ЕС за постигане на сигурен, ефективен и екологично съобразен пристанищен сектор. Пълноправни членове в организацията, на принципа на националното представителство, са всички страни-членки на ЕС, които имат морски пристанища.

Генералният директор на ДП Пристанищна инфраструктура представлява нашата страна в Изпълнителния комитет на Eвропейската асоцияция на морските пристанища.