Министър Данаил Папазов: Близо 4 млн. лв. ще бъдат инвестирани за изграждане на Брегови центрове във Варна и Бургас

17 Април 2014

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов даде официалния старт на строителството на Бреговия център за управление на корабния трафик във Варна. Дейността на бреговите центрове е регламентирана в Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България.

IMG 0123Строителството на двата брегови центъра трябва да приключи до края на тази година. Те са част от трета фаза на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)”, финансиран по ОП „Транспорт 2007 – 2013 г.”. Общата стойност на проекта е близо 40 млн. лв. В резултат на изпълнението на третата фаза на проекта ще да бъде разширена и доокомплектована сега функциониращата й част, така че да обхваща цялата брегова ивица и да даде възможност за интегриране на всички комуникационни подсистеми в единна национална морска информационна система. В рамките на проекта ще бъде създаден „Национален център за електронен документооборот за морския транспорт („едно гише”)” в съответствие с Директива 2010/65/ЕС

IMG 0158Интегрираното морско наблюдение е един от основните приоритети на интегрираната морска политика на ЕС. То има за цел да предоставя на органите, заинтересувани или работещи в областта на морското наблюдение, средства за обмен на информация и данни. Европейската комисия и страните от ЕС и ЕИП разработват съвместно обща среда за обмен на информация (CISE). Тя ще включва съществуващите системи и мрежи за наблюдение и ще дава на всички заинтересовани власти достъп до информацията, която им е необходима за изпълнение на техните задачи в морето. Благодарение на общата среда за обмен на информация различните системи ще станат оперативно съвместими, така че данни и друга информация ще могат да бъдат обменяни лесно с помощта на нови технологии.

Проектът „Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3“ създава условия за формирането именно на обща среда за обмен на данни, паралелно с това, осъществява функции по безопасност на корабоплаването.