Специализиран плавателен съд ще извършва системно заснемане на речното дъно по Дунав

30 Април 2014

В рамките на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”, който се финансира по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013г. започна внедряването на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно.

Новата система ще позволи обстойно изследване на дъното чрез многолъчев ехолот (multibeam echo-sounders). Той дава комплексна картина както за дълбочините, така и за типа на дънните седименти и динамиката на процесите, за наличието на различни обекти на повърхността на дъното от изкуствен и естествен произход, и редица други явления оставащи непознати при предишни изследвания с конвенционални ехолоти. Системното обследване на речното дъно е от значение както за безопасността на корабоплаването, така и за дейности по поддръжка на пристанищната инфраструктура и акваторията.

Стойността на сключения договор е 2 845 000,00 лв. Средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.