СЪОБЩЕНИЕ

20 Май 2014

С решение № РД-10-13 от 20.05.2014 г. на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” се променят сроковете за подаване и отваряне на оферти за участие в обявената открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – морска естакада с островна площадка”.

Срокът за получаване на офертите за участие се променя от 07.05.2014 г. на 27.05.2014 г. до 17,30 часа.

Получените оферти ще бъдат отворени на 28.05.2014 г. от 11,00 часа.