ДППИ стартира иновативно обучение по управление на околната среда на пристанищата

11 Март 2020

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” стартира подготовка за обучителни курсове по устойчиво управление на околната среда на пристанищата и техните околни крайбрежни райони. Обучението ще се провежда чрез специална уеб-базирана платформа и ще е насочено към заинтересованите страни в пристанищата и близките крайбрежни зони. ДППИ ще обучава експертите с помощта на иновативни инструменти за обучение, като всеки, преминал успешно курса, ще получи специален сертификат.

Иновативните курсове се организират в рамките на проект ECOPORTIL. Нуждата от специализирано обучение е изследвана чрез заинтересованите страни в Гърция, Албания, Кипър и България. На база проведени проучвания е създаден общ образователен модел за всички участващи страни, включващ конкретни образователни материали по важни казуси. Обучението ще засегне теми, свързани със законодателството за управление на пристанищната околна среда, енергийната ефективност, управлението на отпадъците, системите за мониторинг и сертифициране и процедурите за екологично картографиране.

Проект „Прилагане на законодателството за опазване на околната среда в прилежащите зони на морските пристанища с помощта на иновативни инструменти за обучение – ECOPORTIL” е одобрен за финансиране по ПТС „Балкани – Средиземно море” 2014-2020. Целта на проекта е да подобри качеството на околната среда на пристанищата и околните крайбрежни зони, като подкрепи тяхната устойчивост чрез прилагане на съвременни методологии и добри практики.

Обучителните курсове ще бъдат безплатни, като информация за тяхното провеждане ще бъде налична на www.ecoportil.eu/newsletters/ и www.bgports.bg.