Новоизградената от ДППИ система гарантира сигурност не само на пристанищно и на национално, но и на европейско ниво

21 Юни 2019

Новоизградената от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/ авангардна система за видео наблюдение не е просто пристанищна, градска или национална. Тя е европейска и гарантира сигурността на Европейския съюз, от гледна точка на това, че България е външна граница. Това стана ясно от думите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на заключителната пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища /RPSSP/“. Събитието се проведе при засилен интерес на 21 юни 2019 г. в гр. Бургас в изградения от ДППИ Брегови център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Морският ни град отдавна има нужда от система, която да подпомага осигуряването на сигурността на града, беше категоричен кметът на Община Бургас Димитър Николов. Той предложи системата за сигурност на ДППИ да бъде свързана с тази за видеонаблюдение на Общината.

С високотехнологичната система за видео наблюдение не само пристанището в Бургас, но и целият морски град става по-сигурно място за живеене, заяви от своя страна генералният директор на ДППИ Ангел Забуртов. Той обясни, че ДППИ си сътрудничи активно с всички служби, които имат отношение към сигурността на страната. Забуртов допълни, че стремежът на предприятието е всички системи, които изгражда, да бъдат интегрирани с други системи в държавата, и уточни, че до момента това се случва успешно.

Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014–2020 г. и със средства от националния бюджет. В рамките на проекта са изградени два командни и контролни оперативни центъра за мониторинг и управление на комплекса от технически съоръжения, свързани чрез платформа за интегрирана аналитична обработка и визуализация на информацията, която осигурява технологичните възможности за превенция и устойчиво потискане на рисковите потенциали. Високотехнологичната система за сигурност вече функционира на територията на пристанищните терминали Варна-изток, Варна-запад и Бургас-изток 1.