Специализирана изложба, посветена на модернизацията на водния транспорт, плава по Дунав

15 Май 2019

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ организира специализирано речно изложение в гр. Русе. Дунавският ни град ще се превърне в притегателно място за експертите в областта на водния транспорт на 21 май 2019 г. (вторник). На събитието “River show” ще бъдат представени постигнатите резултати по международния проект DBS Gateway Region. Изложбата ще бъде подредена на кораба „Русчук“, понтон №10, пристанище Русе. 


Международният проект с българско участие насочва общественото внимание към проблемите на река Дунав. Водени от максимата „Заедно можем повече“, партньори от Австрия, България, Румъния, Сърбия, Словакия, Унгария, Хърватия, Германия, Украйна и Молдова обединяват усилия в постигането на една обща цел: регионът река Дунав – Черно море да се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния изток. С успешното приключване на проекта ще бъдат изведени конкретни предложения за бъдещи инфраструктурни проекти, които да допринесат осезаемо за развитието и модернизацията на водния транспорт.

Реализацията на проект „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/ цели премахване на бариерите пред развитието на водния транспорт: създаване на по-конкурентоспособна и устойчива транспортна система, по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на р. Дунав и Черно море. ДППИ участва активно в проектa, съфинансиран по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Водещ партньор е Регионалното правителство на Долна Австрия.