Международни проекти с българско участие насочиха общественото внимание към проблемите на река Дунав

17 Април 2019

 

Ясното дефиниране на проблема и откритото говорене за него са първата стъпка за неговото разрешаване, а в някои случаи – дори половината решение. Когато много хора се обединят около една кауза и следват една посока, това е гаранция за успех. Макар и приближаването към общата цел да се случва с по-бавни темпове, напредъкът започва да се вижда все по-ясно на хоризонта. Затова нека говорим за проблемите на река Дунав открито, за да бъдем чути.

Около тази идея се обединиха екипите от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по проектите DBS Gateway Region и DAPhNE, които се събраха на обща работна среща, за да обсъдят предизвикателствата пред развитието на Дунавско-черноморския регион, това, което е постигнато до момента и най-вече това, което тепърва предстои.

Проектите „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/ и „Мрежа на дунавските пристанища“ /DAPhNE/ имат редица общи цели: стремеж към по-устойчива транспортна система, към по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на река Дунав. Двата проекта са си поставили амбициозната задача застаряващата инфраструктура и неефективните интермодални услуги, които ограничават потенциала на системата за воден транспорт, да останат в миналото.

С реализацията на проект DBS Gateway Region ще бъдат изведени конкретни предложения за бъдещи инфраструктурни проекти, а Мрежата на дунавските пристанища, изградена в рамките на DAPhNE, ще даде възможност на портовете да достигнат пълния си потенциал на оживени икономически центрове.