ДППИ организира национални семинари по проект DAPhNE

18 Април 2018

 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ организира два национални семинара със заинтересованите страни по проект DAPhNE. „Законодателна рамка, приложима за вътрешноводните пристанища на България“ и „Схеми за държавна помощ за финансиране на инвестиции в пристанищата“ са темите на двата семинара, които ще се проведат на 19.04.2018 г. в София.

В рамките на срещите ще бъдат разгледани установените проблеми, възможните техни решения и предложенията за усъвършенстване на нормативната база, както и практиките, свързани с режима на държавни помощи, приложими за сектор „Tранспорт”, по-конкретно за вътрешноводните пристанища на България.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е част от международен консорциум по проект "Danube Ports Network" (DAPhNE) с водещ партньор Pro Danube International, Австрия. Проектът е одобрен за съфинансиране по първата покана на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. В проекта са включени 14 партньори от държави-членки на ЕС и един партньор извън ЕС. Основната цел на проекта е да бъдат разгледани пристанищата, разположени по цялото протежение на река Дунав като катализатори за реиндустриализация и регионално развитие. В обхвата на проекта ще попаднат над 70 речни пристанища. За успешното постигане на целта ще бъдат осъществени различни проучвания на добри практики в областта на законодателството. Проектът ще предоставя платформа за обмен на мнения по общи проблеми, свързани с регулаторната рамка за пристанищните администрации, както и ще създаде възможност за обмен на опит между мениджърите на пристанищата.