СЪОБЩЕНИЕ

22 Август 2014

На 25 август 2014 г. (понеделник) от 14,00 часа в заседателната зала на Териториално поделение (клон) Русе на ДП „Пристанищна инфраструктура” (гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22) ще се състои публично заседание за отваряне ценовите предложения на допуснатите участниците в открита обществена поръчка с предмет: „Драгиране лимана на Пристанищен терминал Русе - Изток”.