Развиваме водния транспорт в полза на потребителите по проект RIS COMEX

24 Октомври 2017

Как да отговорим на динамичното развитие на речните информационни услуги и как да подобрим корабоплаването по река Дунав в полза на потребителите – отговор на тези въпроси потърсиха пристанищни оператори, ползватели на плавателни съдове, логистични партньори и оторизирани органи по време на работен семинар по проект RIS COMEX.

Oрганизираният от ДП „Пристанищна инфраструктура“ семинар се проведе на 24.10.2017 г. в гр. Русе. Ръководителят на проекта инж. Валентин Христов и експерти от екипа представиха основните задачи и цели, които следва да бъдат изпълнени до края на 2020 г. По време на последвалата дискусия беше поставен акцент върху подобряването на предоставяните към момента услуги. 

Проект RIS COMEX, на който ДППИ е бенефициент за България, е финансиран по Механизма за свързване на Европа и има за цел въвеждането и устойчивото функциониране на речните информационни услуги на ниво Коридор, следвайки получените резултати от проучването в рамките на проекта CoRISMa. 

Изпълнението на проекта ще доведе до по-добро планиране на превозите по вътрешните водни пътища, намаляване на времето за чакане и пътуване, ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване и намаляване на административните бариери.