„Single window“ по река Дунав стартира от 1 юли 2016 г.

12 Май 2016

ДП „Пристанищна инфраструктура“ въвежда в  експлоатация от 1 юли 2016 г. системата за електронна обработка на документи при пристигане и отплаване на кораби в/от речните ни пристанища. За основа на системата послужи софтуер, собственост на ДППИ, използван на море, който е пригоден към изискванията на река.

Системата „Single Window“ или „Обслужване на едно гише“ ще позволи стандартизирана информация и документи да се подават електронно, а не на хартиен носител, в една единствена входяща точка.

Системата е в съответствие с Директива 2010/65/ЕС на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 г. относно даване на сведения за кораби, пристигащи и напускащи пристанищата на държавите-членки, на Постановление № 242 от 4.08.2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Р България, приета с Постановление № 329 на Министерския съвет от 2007 г. /ДВ, бр. 3 от 2008 г./, чл. 9, ал. 1 и на Наредбата за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Р България чл. 12, ал.1 и 2.

На 30 май 2016 г. от 13,00 часа ДП „Пристанищна инфраструктура“ организира безплатно обучение за работа със системата за бъдещите й ползватели, а на 31 май от 10,00 часа същото обучение ще бъде проведено и пред институциите. Двете мероприятия ще се състоят в РИС-център Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна“ №20A.

До 20 май 2016 г. ще бъдат одобрени и публикувани Общите условия за използване на системата, които ще са достъпни на: www.bulris.bg и www.bgports.bg.

Тестовият период на „Single  window“ на река започва от 1 юни 2016 г. и ще продължи до края на месеца. През този период  документите ще се подават паралелно и на хартия и ще се работи и без електронен подпис, като документите на хартия се смятат за валидни.

Всички заинтересовани страни, които имат въпроси и предложения във връзка с работата на системата, могат да ги подадат на следните адреси: оffice.bulris@bgports.bg  или  sw@bulris.bg в срок до 20 май 2016 г.