Речната информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС  спечели първа награда за транспортна пристанищна инфраструктура

24 Февруари 2016

 

Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“ беше отличен с първа награда в категория „Транспортна пристанищна инфраструктура“ на престижния конкурс за принос в изграждането на инфраструктурата на България – INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS, който се проведе на 23 февруари 2016 г. в София Ивент Център, Парадайз Център, гр. София. Номинациите бяха излъчени от 30-членно жури.

Инициативата е под егидата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на  регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, със съдействието на браншовите и професионалните организации в сектора.

Проектът „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС“ е финансиран със средства на ЕС чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Бенефициент е Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. БУЛРИС е мащабен и комплексен проект, включващ проектиране и строителни дейности, доставка на хардуер и софтуер за обслужване на комуникационни, радиорелейни, радиотелефонни, радарни системи и система за наблюдение и визуализация на корабния трафик. С успешната реализация на проекта е изпълнен ангажиментът на България към ЕС за контрол на трафика в българската част на река Дунав.