Изпълнителният директор на EMSA посети новопостроения Брегови център – Варна

17 Септември 2015

            Изпълнителният директор на Европейската агенция за морска безопасност /European Maritime Safety Agency - EMSA/ г-н Марку Милли посети новопостроения Брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в град Варна на 17 септември 2015 г. Негов домакин беше директорът на Дирекция „Ръководство на корабния трафик –Черно море“ в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/ д-р Златко Кузманов.

            Сградата е построена в рамките на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове /VTMIS – Фаза 3/“, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Транспорт“ 2007–2013 г. Бенефициент по проекта е ДП „Пристанищна инфраструктура“.

            Бреговият център в гр. Варна обслужва трафика в морските пространства на Р България на север от паралела на нос Емине, като при необходимост може да обслужва и южния район.

            Г-н Марку Милли се запозна с новоизградената интегрирана система за управление на корабния трафик и информационното обслужване на корабоплаването. Той поздрави българските си колеги за това, че в България е създадена съвременна и отговаряща на Европейските изисквания информационна система, като изрази задоволство относно изпълнението на изискванията на Директива 2002/59 ЕС и Директива 2010/65 ЕС.

            Специално внимание г-н Милли обърна на възможностите за автоматичен пренос на данни към Европейските информационни системи, обслужващи корабоплаването и посещенията на корабите в Европейски пристанища и връзката на системата  с общоевропейската информационна система за морска безопасност /SafeSeaNet/.

            Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове /VTMIS/ – фаза 3“ е на обща стойност 39 145 117, 96 лева. С неговото успешно реализиране се осигури непрекъснато наблюдение на морските пространства на Република България. Създадоха се предпоставки за повишаване ефективността при морско търсене и спасяване на бедстващи плавателни съдове. Информационното осигуряване, свързано с опазване на морето и крайбрежните територии от замърсяване, се подобри. Събирането и предоставянето на необходимата информация за корабоплаването на всички служби, които се нуждаят от нея, също нарастна. Създадени са условия за максимално ефективен морски бизнес.