ДППИ се присъедини към Европейската федерация на речните пристанища /EFIP/

09 Септември 2015

 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е нов член на Европейската федерация на речните пристанища /EFIP/ от 1 септември 2015 г. Федерацията обединява над 200 речни пристанища и пристанищни администрации от 18 държави от Европейския съюз, Швейцария и Украйна. От 1994 г. EFIP е гласът на пристанищата в Европа.

Щастливи сме да приветстваме с добре дошли Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в нашата асоциация, обяви президентът на  EFIP г-н Ханс-Петер Хадорн. По думите му българските речни пристанища са важни за федерацията, тъй като са стратегически разположени на пресечната точка между Изтока, Запада, Севера и Юга. Г-н Ханс-Петер Хадорн изрази надежда сътрудничеството на равнище ЕС между EFIP и ДППИ да е изключително активно и ползотворно.

Директорът на Европейската федерация на речните пристанища Александър ван ден Бош също заяви, че сърдечно приветства с добре дошли Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” във федерацията. Той сподели нетърпението си да работи с ДППИ и изрази надежда, че посредством опита на предприятието стратегическата позиция на EFIP в Европа ще се засили.

От своя страна директорът на ДП „Пристанищна инфраструктура” г-н Ангел Забуртов заяви, че като нов член на Европейската федерация предприятието е готово да присъедини гласа си към мащабната мрежа от речни пристанища на Европейския съюз, Швейцария и Украйна. Надявам се, че членството ни изцяло ще допринесе за засилване и разширяване ролята на речните пристанища като реални интермодални възлови пунктове, заяви още г-н Ангел Забуртов.

 

Обща информация за  EFIP:

Международната организация на речните пристанища /EFIP/ активно следи всички инициативи в сферата на европейската политика, които са от значение за речните пристанища и ги представлява пред европейските институции и другите международни организации. EFIP предлага на своите членове възможността да обменят информация, опит и добри практики с колегите си от други държави. За контакт: info@inlandports.be.