Модерен брегови център за обслужване на корабоплаването отваря врати в Бургас на 8 август 2015 г.

07 Август 2015

 

Изграждането му е по проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове /VTMIS/ – фаза 3“. Бенефициент е ДП Пристанищна инфраструктура“

 

На 08.08.2015 г. от 12:00 часа с тържествен водосвет ще бъде открит новоизградения брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас. Сградата е построена в рамките на проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове /VTMIS/ – фаза 3“, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура“. Изпълнител на инженеринга /проектиране и строителство/ е консорциум „Мидия -Диана Комерс“, а ръководител на проектантския екип е арх. Николай Симеонов от „Вамос“ ООД. Високотехнологичното оборудване е доставено и инсталирано от консорциум „Транслинк“.

Бреговият център в Бургас ще обслужва трафика в морските пространства южно от нос Емине, при нужда  има възможност да покрива и северния район. Иновативният център ще следи за спазване на системата за движение в морските пространства на Република България, ще събира информацията и ще координира действията на корабите с оглед избягването на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъскване, засядане и потъване на кораби, както и ще подпомага търсенето и спасяването на човешки живот по море. 

Същият брегови център във Варна, който вече е изграден, ще бъде открит официално на 15 август – събота, когато е и празникът на града. От новопостроената сграда в морската столица ще се извършва обмен на информация с корабите, плаващи в морските пространства на Република България, северно от нос Емине, но при необходимост ще разполага с възможността да обслужва  трафика на плавателни съдове и в южната част. Между двата брегови центъра ще има непрекъснат обмен на информация.

Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове /VTMIS/ – фаза 3“ е на обща стойност 39 145 117,96  лв.  С неговото реализиране ще бъде осигурено непрекъснато наблюдение на морските пространства на Република България; създаване на предпоставки за повишаване ефективността при морско търсене и спасяване на бедстващи плавателни съдове; повишаване на информационното осигуряване за подобряване на условията за опазване на морето и крайбрежните територии от замърсяване; събиране и предоставяне на необходима информация за корабоплаването на всички служби, които се нуждаят от нея, както и създаване на предпоставки за максимално ефективен морски бизнес.