ДП „Пристанищна инфраструктура” организира специализиран семинар в рамките на „MEDIAMIXX Конгрес” 2013

11 Юни 2013

„Какво е Географска Информационна Система (ГИС)” - отговорите дават днес пред участниците в провеждащия се в к.к. „Албена” Международен форум „MEDIAMIXX 2013” експерти в областта на он-лайн базираните пространствени данни. Семинарът се организира от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ).

Онлайн ГИС платформите са еволюционната стъпка в представянето на пространствената информация достъпно и удобно както за обработка така и за бизнес цели. От обикновени хартиени документи географските карти се превръщат в интелигентни софтуерни инструменти, които помагат за вземането на управленски решения и за получаването на точна и коректна информация.

В България вече функционират няколко съвременни ГИС системи, други са в процес на разработване. Предстои създаване на информационна и комуникационна платформа за пространствени данни и услуги на национално ниво.

ДППИ изпълнява проект за разработване и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура, който се финансира със средства на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

ДП „Пристанищна инфраструктура” и партньорите в реализирането на проекта представят днес от 15,30 часа възможностите на географските информационни системи в специализиран семинар за журналисти, включен в програмата на „MEDIAMIXX 2013”.