Проектът TEN_ECOPORT - „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8” бе представен пред участниците в Международната конференция на европейските морски пристанища

14 Юни 2013

Целите и основните дейности на проекта TEN_ECOPORT бяха презентирани в кулоарите на Традиционната годишна конференция на европейските морски пристанища, която за първи път в своята 10-годишна история, се проведе в страна от Черноморския регион.

В контекста на дългогодишната традиция на ESPO по време на конференцията ще бъде отделено значително внимание на развитието на политиките на ЕС в областта на морския транспорт и свързаните икономически дейности.

Тазгодишната водеща тема на форума бе „Развитие на пристанищата - чрез сътрудничество към синергия”. В програмата на конференцията особено внимание бе отделено на развитието на TEN-Т коридорите и морските магистрали и на преодоляването на негативните последици от икономическата криза чрез механизмите на партньорството и сътрудничеството.

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” съвместно с Националния институт по хидрология и метеорология към Българскатта академия на науките представиха основните акценти и цели на изпълнявания съвместно с още 14 партньори международен проект TEN_ECOPORT - „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT8, финансиран от Транснационалната оперативна програма „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.” Проектът е насочен към създаване на устойчив модел за партньорство между пристанищата, местните власти и всички заинтересовани страни във връзка с прилагането на съвременни модели за опазване на околната среда. TEN_ECOPORT се явява продължение на успешно приключилия проект ECOPORT8, в рамките на който бе създадена първата пристанищна мрежа за развитие, укрепване и обмен на координирани инициативи при въвеждането на екологични критерии в управлението на пристанищните дейности.

В работата на конференцията взеха участие депутати от европейския парламент, представители на ЕК и лично нейният заместник-председател и комисар по транспорта г-н Сийм Калас както и новоизбраният български министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-н Данаил Папазов.