Проектът TEN ECOPORT - „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT 8” бе представен пред участниците в Международната конференция на европейските морски пристанища

17 Юни 2013

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” съвместно с Националния институт по хидрология и метеорология към Българскатта академия на науките представиха основните акценти и цели на изпълнявания съвместно с още 14 партньори международен проект TEN_ECOPORT - „Транснационално разширяване на мрежата на ECOPORT8, финансиран от Транснационалната оперативна програма „Югоизточна Европа 2007 – 2013 г.”

Проектът е насочен към създаване на устойчив модел за партньорство между пристанищата, местните власти и всички заинтересовани страни във връзка с прилагането на съвременни модели за опазване на околната среда. TEN_ECOPORT се явява продължение на успешно приключилия проект ECOPORT8, в рамките на който бе създадена първата пристанищна мрежа за развитие, укрепване и обмен на координирани инициативи при въвеждането на екологични критерии в управлението на пристанищните дейности.

В изпълнение на дейностите по проекта ДП „Пристанищна инфраструктура” организира два информационни семинара – в Бургас на 19.06.2013 г. и във Варна на 20.06.2013 г., в рамките на които заинтересованите страни ще бъдат запознати с основните параметри на изпълнявания проект и възможностите, които подобно сътрудничество предоставя. Ще бъдат обсъдени основните проблемни теми, свързани с въвеждането и прилагането на съвременни европейски стандарти за опазване на околната среда при изпълнението на пристанищни дейности.

Програма семинар Бургас

Програма семинар Варна