Новини
ТВ Видин - Откриха обновената част на кея във Видин
ТВ Видин - "Приключва рехабилитацията на пристанищната инфраструктура от Речна гара до Колодрума"
„Корабът на цар Резос”
Ангел Забуртов - гост в предаването "Европространство"
Профил на купувача

Изготвяне на конструктивно обследване на I-ви Пирс в Пристанищен терминал Петрол – Варна, както и на прилежащите системи за претоварване към същия

Прочети повече...

Оценка на съответствието и строителен надзор за обект "СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор" - пристанище Бургас"

Прочети повече...

Проект за изграждане на специализиран пристанищен обект - пристан за кораби, предназначени за спомагателни дейности и буксировка, находящ се на нов източен вълнолом, пристанище Бургас

Прочети повече...

СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор

Прочети повече...