Новини
Брегови център – Бургас. Що е то?
Регата плаване „Пълнолуние 2020“ – Варненски залив
От радиостанции до изкуствен интелект
Регата плаване „Пълнолуние 2020“
Профил на купувача

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на офис помещения в обема на недвижим имот – публична държавна собственост: представляващ сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, разположена на територията на Пристанищен терминал Бургас-Изток, по пет обособени позиции

Прочети повече...

Обява за продажба на употребявани автомобили собственост на ДП "Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ кафене „Детски научен център“, разположено в района на пристанищен терминал Бургас-изток 1

Прочети повече...

Втори търг за продажда на дълготрайни материални активи - употребявани автомобили

Прочети повече...