Новини
Burgas24.bg - "Първа копка" на Конгресния център-Бургас
БНТ 2 - Пристанищни експерти обсъждат новия път на коприната
БНТ - ​Варна ще е домакин на конференцията „Пристанища и корабоплаване по Черно море"
БНТ 2 - 70 години брегова радиостанция „Варна радио“
Профил на купувача

Предоставяне на услуги по смисъла за Закона за туризма за нуждите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Прочети повече...

Авариен ремонт, настройка и въвеждане в експлоатация на три броя СВ/КВ радиопредаватели

Прочети повече...

Доставка и монтаж на навигационно речно корабно оборудване за м/к БУЛРИС

Прочети повече...

„Помещение за търговска дейност“, състоящо се от 1 (един) брой помещение, с площ от 162.68 кв.м., с местонахождение в Сграда СКЛАД, МАГАЗИЯ - частна държавна собственост с идентификатор № 54020.503.2347.6, построена в поземлен имот с идентификатор № 54020.503.2347 по КККР на гр. Оряхово /УПИ № XIII, кв. 16 по плана на гр. Оряхово/, с адрес гр.Оряхово, ул. „Драгоман”№ 2, подходящо за закрит склад

Прочети повече...